våra dofter

våra samlingar

våra produkter

Home > Tips och säkerhet

Tips och säkerhet

Vad betyder symbolerna på våra ljus

På alla våra ljus finns symboler som anger vad du måste tänka på för att ljusen ska brinna säkert. Så att du kan njuta av våra ljus till fullo.

För att förhindra stänk, tillsätt inte vatten eller doftolja till stearinet

Ställ inte denna artikel på bordet

Detta ljus är inte lämpligt att bränna inomhus. Använd endast dessa ljus utomhus

Använd alltid en lämplig hållare, då dessa ljus blir helt flytande när de brinner

Vädra rummet efter användning

Blås helst inte ut ljuset. Släck alltid ljuset med en ljussläckare. Detta förhindrar att det heta stearinet skvätter. Om du inte har en ljussläckare, blås då försiktigt ut ljuset och håll handen bakom lågan

Denna produkt är inte lämplig för brännare

Använd endast värmeljus i värmeplattor/(värme)hållare med tillräcklig ventilation. Värmeljuset behöver syre för att kunna brinna

Var försiktig. Produkten blir varm, rör den inte!

Lägg inte en utbränd tändsticka eller andra material i stearinet. Då kan en andra låga uppstå, vilket leder till att ljuset brinner fel och kan droppa och ryka

Ta bort etiketten innan du tänder ljuset

Låt aldrig ljus brinna utan tillsyn

Flytta inte ett ljus som brinner

Använd alltid obrännbara ljusstakar eller underlägg. Naturligtvis måste ljuset stå stadigt och får inte välta

Klipp av veken till 1 cm innan du tänder ljuset. En längre veke kan leda till att ljuset börja ryka eller fladdra

Se till att stearinkanten inte blir för hög på blockljus. Skär av den om den är högre än 1 cm

Placera ljus så att de står rakt. Ljus som står snett, kan börja ryka och droppa

Ställ aldrig ljus på ett brännbart underlag eller i närheten av brännbara material

Ställ inga ljus i ett luftdrag, som i ett fönster eller dörröppning eller på ett element. Ljus som står i luftdrag kan börja ryka eller droppa

Ställ inte ljus nära en värmekälla som solljus, element eller öppen spis. Ljus som står för nära en värmekälla, kan börja droppa

Håll brinnande ljus utom räckhåll för barn och husdjur

Ställ brinnande ljus minst 10 cm från varandra